ورود به سامانه

سامانه دریافت پروژه های دانشجویی و طرح های مطالعاتی و پژوهشی شهرداری یزد محصول شرکت نرم افزاری دانش بنیان جادوی فکر ، تولید کننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری است.
Version 8.5.0 - 1400/03/31