ثبت نام
...


به صورت صحیح با کد شهرستان درج گردد مانند: 02133333333.

سامانه دریافت پروژه های دانشجویی و طرح های مطالعاتی و پژوهشی شهرداری یزد محصول شرکت نرم افزاری دانش بنیان جادوی فکر ، تولید کننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری است.
Version 8.5.0 - 1399/10/09