شهرداری یزد، منتظر دریافت پروژه های سازنده شما می باشد. 

مدیر سامانه:

خانم شیدا مسیحی

شماره تماس:         

03537252002-315

سامانه دریافت پروژه های دانشجویی و طرح های مطالعاتی و پژوهشی شهرداری یزد محصول شرکت نرم افزاری دانش بنیان جادوی فکر ، تولید کننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری است.
Version 8.5.0 - 1399/10/09